Балнеолечение, физикална и

рехабилитационна медицина

Нови промоционални цени

gdfg jghj jfgjfg


ПРОЦЕДУРИ/PROCEDURES

Цените включват ДДС

Минути Minutеs

Цена Price

BGN

1.

Лечение с ултразвук/ Ultrasound therapy

7

12.00

2.

Магнитолечение/ Magneto therapy

15/20

8.00

3.

Лечение с интерферентен ток/ Treatment with low- frequency current

15

8.00

4.

Лечение с диадинамичен ток/ Treatment with diadynamic currency

10

8.00

5.

Интерферентен ток с вакуум / Threatment with low-frequency current and vacuum

15

12.00

6.

Лазертерапия/ Laser therapy

4

10.00

7.

Лечение с интерферентен ток- “Пейн килър” / Treatment with low- frequency current-Pain killer

10/20

8.00

8.

Инфрачервена лампа “Солукс”/ Infrared heating lamp Solux

10

8.00

9.

Клетка на "Роше" с индивидуална ЛФК/ The Cage ofRoche with individual gymnastics

15/20

10.00

10.

Инхалации с минерална вода и/

или с билка/ Inhalations with mineral waters and/or herb

5/10

5.00 / 8.00

11.

Калолечение с лиманна поморийска кал/ Mud therapy with Pomorie mud :

- цяло тяло/ full body

- апликация/ application

20

20

15.00

8.00

12.

Луголечение с  поморийска луга/ Lye therapy with Pomorie liquor /

- цяло тяло/ full body

- апликация на едно поле/ application

20

20

15.00

8.00

13.

Подводно струев масаж/ Underwater steam massage

15

15.00

14.

Масажна яка/ neck massage

15

20.00

15.

Частичен лечебен масаж/ medical partial massage

20

30.00

16.

Групова лечебна гимнастика/Group medical gymnastics

15/20

6.00

17.

Индивидуална лечебна гимнастика/ Group medical gymnastics

15/20

10.00

18.

Групова подводна лечебна гимнастика/ Group underwater medical gymnastics

15/20

6.00

19.

Индивидуална подводна лечебна гимнастика/ Individual underwater medical gymnastics

15/20

10.00

20.

Първичен лекарски преглед /Primary medical examination

-

Безплaтен/Free

21.
Вторичен лекарски преглед / Second medical examination - 30.00
22.

Трети лекарски преглед /Third medical examination - 20.00

23.

Първичен лекарски преглед външни гости/Primary medical examination outside guests

-

20.00

24.

Измерване на кръвно налягане /Measuring blood pressure

-

3.00

25.

Апаратен лимфен дренаж /Apparatus of lymphatic drainage 15

30.00 лева крака

30.00 лева ръце

20.00 лева коремна област