Български
English
Русский
Вътрешни правила


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ГОСТИТЕ НА ХОТЕЛА

ХАРТА НА ГОСТА

1. Гостите няма право да внасят и използват електронагревателни (отоплителни) уреди и съоръжения по време на престоя си в хотела.

2. Гостите на хотела  по време на престоя си в хотела, нямат право да внасят и използват хранителни продукти в стаите.

3. Гостите на хотела трябва да пазят тишина в следобедните часове и нощните (между 14:00 и 16:00 и след 22:30 ч.)

4. В сградата на хотела е забранено внасяне и складиране на леснозапалими, взриви и обемисти предмети (багажи, бои, химикали, както и мотоциклети, велосипеди и др.)

5. Пушенето да става само на определените (регламентираните) за целта места извън хотела.

6. Не е разрешено внасянето на домашни животни.

7. Не е разрешено разместването на мебели и имущество в стаите и помещенията в хотела (без съгласие на управата на хотела).

8. Забранява се изнасянето на всякакъв вид имущество (хавлии, кърпи, инвентар, посуда и др.) по време на престоя на гостите в хотела.

9. Гостите в хотела носят материална (финансова) отговорност за повредено и изгубено имущество на хотела.

10. Гостите са длъжни при настаняване в хотела да представят документ за самоличност за адресна регистрация.

11. Гостите са длъжни да спазват определен дрес код, при посещение на ресторанта и заведенията на хотела:
Oблеклото  да бъде спортно елегантно
Нежелателно е влизането в ресторанта за обяд и вечеря и заведенията за развлечения с джапанки,  къси панталони,  по бански и в не добър външен вид

12. Забранено е воденето на външни лица в стаите за пребиваване, без разрешение от   администрацията на хотела. Посетителите е желателно да се посрещат във фоайето на хотела.

13. Качването по етажите на външни посетители  се разрешава единствено след представяне на документ за самоличност и регистриране на посещението на рецепция.

14. При напускане на хотела гостите са длъжни да заплатят повредена или изгубена ключ карта по време на престоя им.

15. При напускане на хотела всички щети и/или липсващи предмети, неупоменати (за които не е съобщено своевременно) при престоя на гостите, се заплаща от тях по цени, разписани в ценоразпис в хотелската стая .

16. Гостите пристигат и напускат хотела само през централния вход на хотела (входа за посетители).

17. При констатиране на груби нарушения на вътрешния ред в хотела, нарушаване законите и правовия ред в страната, накърняване доброто име и престижа на хотела, собственикът има право да прекрати взаимоотношенията с гостите  и престоя им в хотела.

Oт ръководството